دام و طـیور آذربـایجـان

تضمیـن بهتریـن قیمـت

قیمت روز گوسفنده زنده: 40.000 تومان

ذبح رایگان، تحویل رایگان، خرد کردن گوشت و پاک کردن سیرابی رایگان

جهت سفارش:

۰۹۱۲۴۸۸۴۹۴۵

۰۹۱۲۴۰۶۳۳۰۳

۲۲۱۴۴۱۱۶

 
 

دام و طـیور آذربـایجـان

تضمیـن بهتریـن قیمـت

قیمت روز گوسفنده زنده: 40.000 تومان

ذبح رایگان، تحویل رایگان، خرد کردن گوشت و پاک کردن سیرابی رایگان

جهت سفارش:

۰۹۱۲۴۸۸۴۹۴۵

۰۹۱۲۴۰۶۳۳۰۳

۲۲۱۴۴۱۱۶

 

خدمات ما

فروش گوسفند زنده



با قصاب مجرب در محل و حمل رایگان جهت مراسم ها، عقیقه، تولد نوزاد، حجاج، عروسی و ...

ذبح، تحویل در محل، خرد کردن گوشت و پاک کردن سیرابی کاملا رایگان می باشد

کلیه دام ها دارای تاییدیه وزارت بهداشت و نشانه دامپزشکی گوشواره می باشند

فروش گوسفند زنده



با قصاب مجرب در محل و حمل رایگان جهت مراسم ها، عقیقه، تولد نوزاد، حجاج، عروسی و ...

ذبح، تحویل در محل، خرد کردن گوشت و پاک کردن سیرابی کاملا رایگان می باشد

کلیه دام ها دارای تاییدیه وزارت بهداشت و نشانه دامپزشکی گوشواره می باشند

فروش مرغ زنده



با قصاب مجرب در محل و حمل رایگان جهت مراسم ها

عرضه مرغ های زنده سالم و بهداشتی و دارای تاییدیه وزارت بهداشت

ذبح، تحویل در محل، خرد کردن گوشت کاملا رایگان می باشد

فروش مرغ زنده



با قصاب مجرب در محل و حمل رایگان جهت مراسم ها

عرضه مرغ های زنده سالم و بهداشتی و دارای تاییدیه وزارت بهداشت

ذبح، تحویل در محل، خرد کردن گوشت کاملا رایگان می باشد

فروش بوقلمون زنده



با قصاب مجرب در محل و حمل رایگان جهت مراسم ها

عرضه بوقلمون های زنده سالم و بهداشتی و دارای تاییدیه وزارت بهداشت

ذبح، تحویل در محل، خرد کردن گوشت کاملا رایگان می باشد

قیمت گوسفند زنده ، دام زنده – مجموعه دام و طیور آذربایجان – فروش گوسفند زنده ، دام زنده – مرغ و بوقلمون زنده – خدمات حمل رایگان – قصاب و ذبح رایگان در همه مناطق تهران